Driver Info
 
Cla Driver # Laps Time Interval km/h
1 Japan U. Sasahara Team Mugen 15 5 1'21.404 201.793
2 Japan R. Sato Team Goh 53 5 +0.264 0.264 201.141
3 Japan R. Hirakawa Team Impul 20 4 +0.304 0.040 201.042
4 Japan R. Miyata Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 37 4 +0.323 0.019 200.995
5 France S. Fenestraz Kondo Racing 4 5 +0.370 0.047 200.880
6 Japan T. Nojiri Team Mugen 1 5 +0.525 0.155 200.500
7 Japan T. Makino Dandelion Racing 5 5 +0.570 0.045 200.390
8 Japan Y. Sekiguchi Team Impul 19 4 +0.703 0.133 200.065
9 France G. Alesi Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 36 4 +0.716 0.013 200.034
10 Japan S. Tsuboi P.MU/CERUMO・INGING 38 4 +0.736 0.020 199.985
11 Japan H. Otsu Dandelion Racing 6 5 +0.754 0.018 199.941
12 Japan A. Miyake Team Goh 55 5 +0.806 0.052 199.815
Subscribe