Moto3125cc: Espargaro wins as Simon crashes

© 2016 Autosport
Sign in to Autosport