Full Laptimes from Barcelona - Day One

Gene Williams 1->27:48.851 11-> 1:22.192 21-> 1:21.304 31-> 1:19.144 41-> 1:18.737 2->21:15.917 12-> 1:29.294 22-> 1:28.410 32-> 1:19.935 42-> 1:19.350 3-> 1:20.630 13->25:50.419 23->31: 8.359 33-> 1:26.802 43-> 1:26.971 4-> 1:20.897 14-> 1:21.985 24-> 1:21.980 34->10:34.948 44-> 7:48.198 5-> 1:21.943 15-> 1:22.725 25-> 1:21.544 35-> 1:17.507 45-> 1:17.288* 6-> 1:29.239 16-> 1:22.476 26-> 1:21.679 36-> 1:19.118 46-> 1:19.648 7->14:15.028 17-> 1:29.036 27-> 1:22.799 37-> 1:19.633 47-> 1:19.817 8-> 1:22.839 18->28:11.001 28-> 1:29.275 38-> 1:27.807 48-> 1:27.929 9-> 1:31.669 19-> 1:19.433 29->23:33.066 39-> 9:17.168 10-> 1:51.059 20-> 1:21.400 30-> 1:18.378 40-> 1:18.039 De la Rosa McLaren 1->24:24.566 15->15:14.920 29-> 1:19.815 43-> 1:21.405 57->25:22.530 2->16:41.293 16-> 1:20.422 30-> 1:20.445 44-> 1:25.739 58-> 1:21.046 3-> 1:21.661 17-> 1:20.806 31-> 1:20.762 45->13:38.247 59-> 1:21.255 4-> 1:20.296 18-> 1:20.992 32-> 1:26.370 46-> 1:19.052 60-> 1:22.421 5-> 1:20.459 19-> 1:20.743 33->14:59.047 47-> 1:19.638 61-> 1:26.776 6-> 1:19.984 20-> 1:20.879 34-> 1:21.825 48-> 1:26.864 62->27:12.375 7-> 1:20.084 21-> 1:28.100 35-> 1:21.276 49->36: 8.858 63-> 1:17.448* 8-> 1:26.606 22->18:37.958 36-> 1:21.114 50-> 1:20.422 64-> 1:23.841 9->20:45.145 23-> 1:21.534 37-> 1:20.920 51-> 1:20.264 65->10: 0.594 10->12: 7.983 24-> 1:21.534 38-> 1:21.042 52-> 1:28.545 66-> 1:19.481 11-> 1:21.472 25-> 1:21.272 39-> 1:29.334 53->12:36.053 67-> 1:20.187 12-> 1:21.292 26-> 1:20.761 40->15:21.039 54-> 1:18.615 68-> 1:27.802 13-> 1:21.478 27-> 1:27.967 41-> 1:21.668 55-> 1:19.441 14-> 1:27.356 28->26: 0.292 42-> 1:21.108 56-> 1:25.510 Da Matta Toyota 1-> 6: 2.542 14-> 1:19.656 27-> 1:19.897 40-> 1:25.239 53-> 1:20.156 2->22:23.125 15-> 1:19.799 28-> 1:20.175 41-> 7:39.936 54-> 1:20.156 3-> 1:21.988 16-> 1:26.297 29-> 1:26.153 42->24:22.617 55-> 1:19.678 4-> 1:20.335 17->15:46.299 30->21:15.904 43-> 1:20.700 56-> 1:19.662 5-> 1:19.343 18-> 1:20.685 31-> 1:20.607 44-> 1:20.175 57-> 1:19.541 6-> 1:19.142 19-> 1:19.848 32-> 1:20.117 45->54: 8.048 58->25:57.751 7-> 1:27.867 20-> 1:19.880 33-> 1:20.687 46-> 1:18.449 59-> 1:18.006 8->15:12.142 21-> 1:24.876 34-> 1:20.175 47-> 1:19.978 60-> 1:19.094 9->15:47.031 22->17: 0.601 35-> 1:20.445 48-> 1:19.941 61-> 1:25.926 10-> 1:20.007 23-> 1:20.127 36-> 1:20.326 49-> 1:19.970 11-> 1:19.394 24-> 1:20.612 37-> 1:25.638 50-> 1:19.978 12->44:12.483 25-> 1:20.753 38->13:29.060 51-> 1:20.563 13-> 2:33.641 26-> 1:19.829 39-> 1:17.531* 52-> 1:20.509 Montoya Williams 1-> 7:13.763 14-> 1:20.529 27-> 1:18.610 40-> 1:19.658 53-> 1:18.976 2-> 0:28.211 15-> 1:19.857 28-> 1:19.637 41-> 1:25.841 54-> 1:19.226 3-> 1:19.100 16-> 1:19.985 29-> 1:20.050 42->10:53.998 55-> 1:24.819 4-> 1:26.654 17-> 1:19.968 30-> 1:21.208 43-> 1:19.756 56->44: 3.557 5->16:56.028 18-> 1:19.888 31-> 1:20.877 44-> 1:19.394 57-> 1:20.669 6-> 1:19.442 19-> 1:19.731 32-> 1:20.562 45-> 1:19.447 58-> 1:20.169 7-> 1:19.749 20-> 1:20.138 33-> 1:20.112 46-> 1:25.880 59-> 1:27.570 8-> 1:20.162 21-> 1:21.095 34-> 1:19.768 47->32:53.193 60->46:21.969 9-> 1:20.581 22-> 1:20.922 35-> 1:19.731 48-> 1:20.591 61-> 1:17.924 10-> 1:21.105 23-> 1:20.853 36-> 1:24.481 49-> 1:20.551 62-> 1:42.766 11-> 1:20.856 24-> 1:26.516 37-> 8:11.915 50-> 1:26.863 12-> 1:27.111 25->27:22.263 38-> 1:17.939 51->14:34.971 13->17: 8.482 26-> 1:17.731* 39-> 1:19.411 52-> 1:18.290 Barrichello Ferrari 1->35:56.703 16-> 1:19.808 31->11: 6.621 46-> 1:18.556 61-> 1:19.948 2->56: 4.506 17-> 1:29.347 32-> 1:18.234 47-> 1:19.326 62-> 1:19.645 3-> 1:19.327 18-> 8:24.490 33-> 1:19.131 48-> 1:19.239 63-> 1:28.580 4-> 1:18.742 19-> 1:18.293 34-> 1:19.171 49-> 1:28.804 64->16:13.308 5-> 1:29.692 20-> 1:19.434 35-> 1:19.542 50->59:29.572 65-> 1:17.954 6->29:33.804 21-> 1:19.823 36-> 1:19.629 51-> 1:22.098 66-> 1:19.181 7-> 1:19.538 22-> 1:20.559 37-> 1:27.484 52-> 1:19.245 67-> 1:19.555 8-> 1:19.222 23-> 1:27.135 38-> 7: 0.114 53-> 1:28.717 68-> 1:24.644 9-> 1:19.477 24-> 9:25.095 39-> 1:19.108 54-> 9:12.676 69-> 1:23.505 10-> 1:30.085 25-> 1:18.240 40-> 1:34.069 55-> 1:18.210 70->14:47.060 11->13:44.358 26-> 1:19.395 41->27:47.427 56-> 1:44.340 71-> 1:20.180 12-> 1:18.280 27-> 1:20.016 42-> 1:19.527 57->26:19.936 72-> 1:19.285 13-> 1:18.972 28-> 1:20.042 43-> 1:19.400 58-> 1:17.750* 73-> 1:19.559 14-> 1:19.312 29-> 1:20.586 44-> 1:29.021 59-> 1:18.914 74-> 1:19.633 15-> 1:19.280 30-> 1:27.593 45->12:28.802 60-> 1:19.401 75-> 1:27.288 Badoer Ferrari 1->25:21.959 13-> 1:19.884 25-> 1:26.606 37->34: 0.622 49->14:55.790 2->35: 5.631 14-> 1:55.396 26->11: 0.768 38-> 1:18.221 50-> 1:18.140 3-> 1:20.031 15->21:14.235 27-> 1:20.481 39-> 1:19.302 51-> 1:19.125 4-> 1:32.042 16-> 1:20.278 28-> 1:20.175 40-> 1:19.608 52-> 1:19.902 5->19:51.252 17-> 1:20.199 29-> 1:20.397 41-> 1:19.833 53-> 1:19.821 6-> 1:19.503 18-> 1:37.361 30-> 1:35.493 42-> 1:38.761 54-> 1:36.512 7-> 1:19.343 19->24:57.560 31->35:20.968 43->19:15.463 55->42:59.667 8-> 1:39.442 20-> 1:18.630 32-> 1:20.995 44-> 1:17.960 56-> 1:29.210 9-> 1:56.070 21-> 1:18.812 33-> 1:20.372 45-> 1:19.391 10-> 6:53.019 22-> 1:41.605 34-> 1:20.641 46-> 1:19.486 11-> 1:18.442 23->10:30.046 35-> 1:20.755 47-> 1:19.740 12-> 1:19.368 24-> 1:17.822* 36-> 1:36.856 48-> 1:40.783 Sato BAR 1-> 7:27.353 20-> 1:21.757 39-> 1:21.266 58-> 1:19.852 77-> 1:20.104 2->20:41.346 21-> 1:37.235 40-> 1:33.060 59-> 1:20.710 78-> 1:30.848 3-> 1:21.828 22->12:33.627 41-> 8:25.769 60-> 1:21.670 79->11:39.186 4-> 1:20.720 23-> 1:19.501 42-> 1:19.805 61-> 1:32.143 80-> 1:19.829 5-> 1:33.477 24-> 1:19.991 43-> 1:20.836 62->20:41.277 81-> 1:20.066 6->13:47.646 25-> 1:20.246 44-> 1:21.585 63-> 1:19.769 82-> 1:21.085 7-> 1:21.014 26-> 1:35.674 45-> 1:21.283 64-> 1:20.525 83-> 1:20.873 8-> 1:20.940 27->25:49.836 46-> 1:21.292 65-> 1:33.621 84-> 1:21.130 9->32:19.669 28-> 1:19.615 47-> 1:33.965 66->12:46.493 85-> 1:20.883 10-> 1:21.335 29-> 1:20.201 48->14: 7.725 67-> 1:19.935 86-> 1:26.429 11-> 1:31.400 30-> 1:20.712 49-> 1:19.654 68-> 1:20.883 87-> 2: 1.492 12-> 1:59.604 31-> 1:20.926 50-> 1:21.377 69-> 1:33.774 88-> 1:20.003 13-> 1:20.731 32-> 1:20.974 51-> 1:20.377 70->23:47.906 89-> 1:19.982 14-> 1:21.557 33-> 1:34.956 52-> 1:20.938 71-> 1:18.906* 90-> 1:20.096 15-> 1:21.912 34-> 8: 4.100 53-> 1:20.923 72-> 1:19.895 91-> 1:19.783 16-> 1:36.400 35-> 1:19.261 54-> 1:34.781 73-> 1:20.288 92-> 1:19.915 17->26:17.477 36-> 1:20.312 55-> 7:37.154 74-> 1:34.328 93-> 1:30.658 18-> 1:19.319 37-> 1:20.929 56-> 2:28.301 75->16:37.464 19-> 1:20.279 38-> 1:21.179 57->54: 7.511 76-> 1:19.904

Full Laptimes from Barcelona - Day One

Gene Williams 1->27:48.851 11-> 1:22.192 21-> 1:21.304 31-> 1:19.144 41-> 1:18.737 2->21:15.917 12-> 1:29.294 22-> 1:28.410 32-> 1:19.935 42-> 1:19.350 3-> 1:20.630 13->25:50.419 23->31: 8.359 33-> 1:26.802 43-> 1:26.971 4-> 1:20.897 14-> 1:21.985 24-> 1:21.980 34->10:34.948 44-> 7:48.198 5-> 1:21.943 15-> 1:22.725 25-> 1:21.544 35-> 1:17.507 45-> 1:17.288* 6-> 1:29.239 16-> 1:22.476 26-> 1:21.679 36-> 1:19.118 46-> 1:19.648 7->14:15.028 17-> 1:29.036 27-> 1:22.799 37-> 1:19.633 47-> 1:19.817 8-> 1:22.839 18->28:11.001 28-> 1:29.275 38-> 1:27.807 48-> 1:27.929 9-> 1:31.669 19-> 1:19.433 29->23:33.066 39-> 9:17.168 10-> 1:51.059 20-> 1:21.400 30-> 1:18.378 40-> 1:18.039 De la Rosa McLaren 1->24:24.566 15->15:14.920 29-> 1:19.815 43-> 1:21.405 57->25:22.530 2->16:41.293 16-> 1:20.422 30-> 1:20.445 44-> 1:25.739 58-> 1:21.046 3-> 1:21.661 17-> 1:20.806 31-> 1:20.762 45->13:38.247 59-> 1:21.255 4-> 1:20.296 18-> 1:20.992 32-> 1:26.370 46-> 1:19.052 60-> 1:22.421 5-> 1:20.459 19-> 1:20.743 33->14:59.047 47-> 1:19.638 61-> 1:26.776 6-> 1:19.984 20-> 1:20.879 34-> 1:21.825 48-> 1:26.864 62->27:12.375 7-> 1:20.084 21-> 1:28.100 35-> 1:21.276 49->36: 8.858 63-> 1:17.448* 8-> 1:26.606 22->18:37.958 36-> 1:21.114 50-> 1:20.422 64-> 1:23.841 9->20:45.145 23-> 1:21.534 37-> 1:20.920 51-> 1:20.264 65->10: 0.594 10->12: 7.983 24-> 1:21.534 38-> 1:21.042 52-> 1:28.545 66-> 1:19.481 11-> 1:21.472 25-> 1:21.272 39-> 1:29.334 53->12:36.053 67-> 1:20.187 12-> 1:21.292 26-> 1:20.761 40->15:21.039 54-> 1:18.615 68-> 1:27.802 13-> 1:21.478 27-> 1:27.967 41-> 1:21.668 55-> 1:19.441 14-> 1:27.356 28->26: 0.292 42-> 1:21.108 56-> 1:25.510 Da Matta Toyota 1-> 6: 2.542 14-> 1:19.656 27-> 1:19.897 40-> 1:25.239 53-> 1:20.156 2->22:23.125 15-> 1:19.799 28-> 1:20.175 41-> 7:39.936 54-> 1:20.156 3-> 1:21.988 16-> 1:26.297 29-> 1:26.153 42->24:22.617 55-> 1:19.678 4-> 1:20.335 17->15:46.299 30->21:15.904 43-> 1:20.700 56-> 1:19.662 5-> 1:19.343 18-> 1:20.685 31-> 1:20.607 44-> 1:20.175 57-> 1:19.541 6-> 1:19.142 19-> 1:19.848 32-> 1:20.117 45->54: 8.048 58->25:57.751 7-> 1:27.867 20-> 1:19.880 33-> 1:20.687 46-> 1:18.449 59-> 1:18.006 8->15:12.142 21-> 1:24.876 34-> 1:20.175 47-> 1:19.978 60-> 1:19.094 9->15:47.031 22->17: 0.601 35-> 1:20.445 48-> 1:19.941 61-> 1:25.926 10-> 1:20.007 23-> 1:20.127 36-> 1:20.326 49-> 1:19.970 11-> 1:19.394 24-> 1:20.612 37-> 1:25.638 50-> 1:19.978 12->44:12.483 25-> 1:20.753 38->13:29.060 51-> 1:20.563 13-> 2:33.641 26-> 1:19.829 39-> 1:17.531* 52-> 1:20.509 Montoya Williams 1-> 7:13.763 14-> 1:20.529 27-> 1:18.610 40-> 1:19.658 53-> 1:18.976 2-> 0:28.211 15-> 1:19.857 28-> 1:19.637 41-> 1:25.841 54-> 1:19.226 3-> 1:19.100 16-> 1:19.985 29-> 1:20.050 42->10:53.998 55-> 1:24.819 4-> 1:26.654 17-> 1:19.968 30-> 1:21.208 43-> 1:19.756 56->44: 3.557 5->16:56.028 18-> 1:19.888 31-> 1:20.877 44-> 1:19.394 57-> 1:20.669 6-> 1:19.442 19-> 1:19.731 32-> 1:20.562 45-> 1:19.447 58-> 1:20.169 7-> 1:19.749 20-> 1:20.138 33-> 1:20.112 46-> 1:25.880 59-> 1:27.570 8-> 1:20.162 21-> 1:21.095 34-> 1:19.768 47->32:53.193 60->46:21.969 9-> 1:20.581 22-> 1:20.922 35-> 1:19.731 48-> 1:20.591 61-> 1:17.924 10-> 1:21.105 23-> 1:20.853 36-> 1:24.481 49-> 1:20.551 62-> 1:42.766 11-> 1:20.856 24-> 1:26.516 37-> 8:11.915 50-> 1:26.863 12-> 1:27.111 25->27:22.263 38-> 1:17.939 51->14:34.971 13->17: 8.482 26-> 1:17.731* 39-> 1:19.411 52-> 1:18.290 Barrichello Ferrari 1->35:56.703 16-> 1:19.808 31->11: 6.621 46-> 1:18.556 61-> 1:19.948 2->56: 4.506 17-> 1:29.347 32-> 1:18.234 47-> 1:19.326 62-> 1:19.645 3-> 1:19.327 18-> 8:24.490 33-> 1:19.131 48-> 1:19.239 63-> 1:28.580 4-> 1:18.742 19-> 1:18.293 34-> 1:19.171 49-> 1:28.804 64->16:13.308 5-> 1:29.692 20-> 1:19.434 35-> 1:19.542 50->59:29.572 65-> 1:17.954 6->29:33.804 21-> 1:19.823 36-> 1:19.629 51-> 1:22.098 66-> 1:19.181 7-> 1:19.538 22-> 1:20.559 37-> 1:27.484 52-> 1:19.245 67-> 1:19.555 8-> 1:19.222 23-> 1:27.135 38-> 7: 0.114 53-> 1:28.717 68-> 1:24.644 9-> 1:19.477 24-> 9:25.095 39-> 1:19.108 54-> 9:12.676 69-> 1:23.505 10-> 1:30.085 25-> 1:18.240 40-> 1:34.069 55-> 1:18.210 70->14:47.060 11->13:44.358 26-> 1:19.395 41->27:47.427 56-> 1:44.340 71-> 1:20.180 12-> 1:18.280 27-> 1:20.016 42-> 1:19.527 57->26:19.936 72-> 1:19.285 13-> 1:18.972 28-> 1:20.042 43-> 1:19.400 58-> 1:17.750* 73-> 1:19.559 14-> 1:19.312 29-> 1:20.586 44-> 1:29.021 59-> 1:18.914 74-> 1:19.633 15-> 1:19.280 30-> 1:27.593 45->12:28.802 60-> 1:19.401 75-> 1:27.288 Badoer Ferrari 1->25:21.959 13-> 1:19.884 25-> 1:26.606 37->34: 0.622 49->14:55.790 2->35: 5.631 14-> 1:55.396 26->11: 0.768 38-> 1:18.221 50-> 1:18.140 3-> 1:20.031 15->21:14.235 27-> 1:20.481 39-> 1:19.302 51-> 1:19.125 4-> 1:32.042 16-> 1:20.278 28-> 1:20.175 40-> 1:19.608 52-> 1:19.902 5->19:51.252 17-> 1:20.199 29-> 1:20.397 41-> 1:19.833 53-> 1:19.821 6-> 1:19.503 18-> 1:37.361 30-> 1:35.493 42-> 1:38.761 54-> 1:36.512 7-> 1:19.343 19->24:57.560 31->35:20.968 43->19:15.463 55->42:59.667 8-> 1:39.442 20-> 1:18.630 32-> 1:20.995 44-> 1:17.960 56-> 1:29.210 9-> 1:56.070 21-> 1:18.812 33-> 1:20.372 45-> 1:19.391 10-> 6:53.019 22-> 1:41.605 34-> 1:20.641 46-> 1:19.486 11-> 1:18.442 23->10:30.046 35-> 1:20.755 47-> 1:19.740 12-> 1:19.368 24-> 1:17.822* 36-> 1:36.856 48-> 1:40.783 Sato BAR 1-> 7:27.353 20-> 1:21.757 39-> 1:21.266 58-> 1:19.852 77-> 1:20.104 2->20:41.346 21-> 1:37.235 40-> 1:33.060 59-> 1:20.710 78-> 1:30.848 3-> 1:21.828 22->12:33.627 41-> 8:25.769 60-> 1:21.670 79->11:39.186 4-> 1:20.720 23-> 1:19.501 42-> 1:19.805 61-> 1:32.143 80-> 1:19.829 5-> 1:33.477 24-> 1:19.991 43-> 1:20.836 62->20:41.277 81-> 1:20.066 6->13:47.646 25-> 1:20.246 44-> 1:21.585 63-> 1:19.769 82-> 1:21.085 7-> 1:21.014 26-> 1:35.674 45-> 1:21.283 64-> 1:20.525 83-> 1:20.873 8-> 1:20.940 27->25:49.836 46-> 1:21.292 65-> 1:33.621 84-> 1:21.130 9->32:19.669 28-> 1:19.615 47-> 1:33.965 66->12:46.493 85-> 1:20.883 10-> 1:21.335 29-> 1:20.201 48->14: 7.725 67-> 1:19.935 86-> 1:26.429 11-> 1:31.400 30-> 1:20.712 49-> 1:19.654 68-> 1:20.883 87-> 2: 1.492 12-> 1:59.604 31-> 1:20.926 50-> 1:21.377 69-> 1:33.774 88-> 1:20.003 13-> 1:20.731 32-> 1:20.974 51-> 1:20.377 70->23:47.906 89-> 1:19.982 14-> 1:21.557 33-> 1:34.956 52-> 1:20.938 71-> 1:18.906* 90-> 1:20.096 15-> 1:21.912 34-> 8: 4.100 53-> 1:20.923 72-> 1:19.895 91-> 1:19.783 16-> 1:36.400 35-> 1:19.261 54-> 1:34.781 73-> 1:20.288 92-> 1:19.915 17->26:17.477 36-> 1:20.312 55-> 7:37.154 74-> 1:34.328 93-> 1:30.658 18-> 1:19.319 37-> 1:20.929 56-> 2:28.301 75->16:37.464 19-> 1:20.279 38-> 1:21.179 57->54: 7.511 76-> 1:19.904

shares
comments
Spanish Duo on Top at Barcelona - Day One

Previous article

Spanish Duo on Top at Barcelona - Day One

Next article

Ask Nigel Roebuck: March 26

Ask Nigel Roebuck: March 26
Load comments
Verstappen exclusive: How Red Bull’s ace has become F1 champion material Plus

Verstappen exclusive: How Red Bull’s ace has become F1 champion material

As Red Bull and Honda go all-out for victory in the Japanese engine manufacturer’s last season of its latest Formula 1 dalliance, Max Verstappen finds himself thrust into a compelling title fight with Lewis Hamilton. He told OLEG KARPOV about his evolution into a world championship contender and why Red Bull's no compromise ethos suits him down to the ground

How Mercedes went from Austin practice domination to "very tight at the front" with Red Bull Plus

How Mercedes went from Austin practice domination to "very tight at the front" with Red Bull

Mercedes has been on a roll of late in the ultra-tight fight to win the 2021 Formula 1 world championship. It started off well in practice at Austin for this weekend’s US Grand Prix, but Red Bull got closer as Friday unfolded and even seemed to find an edge in one critical area of what seems set to be another close contest

The six critical factors that could hand F1 2021 glory to Hamilton or Verstappen Plus

The six critical factors that could hand F1 2021 glory to Hamilton or Verstappen

The 2021 Formula 1 title battle is finely poised with six races remaining, as just six points separate championship leader Max Verstappen from seven-time champion Lewis Hamilton. In such a closely-fought season, the outcome could hinge on several small factors playing the way of Red Bull or Mercedes

Formula 1
Oct 22, 2021
Can Whitmarsh appointment help Aston succeed where its F1 rivals failed? Plus

Can Whitmarsh appointment help Aston succeed where its F1 rivals failed?

Aston Martin owner Lawrence Stroll is determined to make the group a billion-dollar business. MARK GALLAGHER analyses his latest play – bringing former McLaren team principal Martin Whitmarsh into the fold

Formula 1
Oct 22, 2021
Remembering Switzerland’s first F1 winner Plus

Remembering Switzerland’s first F1 winner

Stepping up to F1 in 1962, Jo Siffert shone with Rob Walker Racing Team and BRM before his career was abruptly ended in a fatal crash at Brands Hatch in 1971. On the 50th anniversary of his death, Autosport recalls the career of an F1 and sportscar ace gone before his time

Formula 1
Oct 21, 2021
What Verstappen is risking with his current stance on 2021 F1 world title defeat Plus

What Verstappen is risking with his current stance on 2021 F1 world title defeat

OPINION: Max Verstappen is back in the lead of the 2021 Formula 1 drivers’ championship, with the season’s final flyaway events set to get underway in the USA this weekend. But a defensive stance he’s recently adopted could have a lasting impact for the Red Bull driver when it comes to his chances of defeating Lewis Hamilton and Mercedes

Formula 1
Oct 21, 2021
The hidden Ferrari struggle that Sainz’s recent charge put to rest Plus

The hidden Ferrari struggle that Sainz’s recent charge put to rest

Despite appearing to adjust to life as a Ferrari driver with relative ease, it was far from straightforward under the surface for Carlos Sainz Jr. But, having made breakthroughs in rather different routes at the Russian and Turkish races, he’s now targeting even greater feats for the rest of the Formula 1 season

Formula 1
Oct 20, 2021
The final throes of Brazil's fleetingly successful F1 team Plus

The final throes of Brazil's fleetingly successful F1 team

Emerson Fittipaldi is better remembered for his Formula 1 world championships and Indianapolis 500 successes than for the spell running his eponymous F1 team. Despite a hugely talented roll call of staff, it was a period of internal strife, limited funding and few results - as remembered by Autosport's technical consultant

Formula 1
Oct 18, 2021