Auto GPKimiya Sato adds Auto GP programme with Euronova to GP2 season

© 2016 Autosport
Sign in to Autosport